اگر به مباحث امنیت شبکه علاقه دارید دوره CCNA Security را شرکت کنید

دوره CCNA Security سیسکو  دورهCCNA Security  برای اعتبار دادن به دانش و مهارت های مرتبط در سطح مورد نیاز برای ایمن سازی شبکه های سیسکو می باشد. با گذراندن  دورهCCNA Security  و دریافت گواهینامه دورهCCNA Security شما تبدیل به یک مهندس حرفه ای شبکه خواهید شد و مهارت های مورد نیاز برای توسعه یک زیرساخت … ادامه خواندن اگر به مباحث امنیت شبکه علاقه دارید دوره CCNA Security را شرکت کنید