دوره نصب فایروال

فایروال, یک نوع سیستم امنیتی طراحی شده است تا از دسترسی های غیر مجاز و یا حتی از یک شبکه شخصی, جلوگیری کند. امنیت شبکه به روش های بکار رفته در برطرف ساختن تهدیدات خارجی و داخلی وارد به آن, بستگی دارد. یکی از وظایف اصلی مدیران یک شبکه، نصب و راه اندازی فایروال ها … ادامه خواندن دوره نصب فایروال