دوره LPIC1 ، بزرگترین و شناخته شده ترین گواهینامه لینوکس جهان

دورهLPIC1 ، اولین دوره در چند سطح گواهینامه حرفه ای لینوکس LPI است. دوره LPIC1 به شما توانایی کافی برای انجام وظایف تعمیر و نگهداری در خط فرمان، نصب و پیکربندی یک رایانه برای اجرا لینوکس و پیکربندی شبکه پایه را می دهد. دورهLPIC1 ،  طراحی شده تا منعکس کننده تحقیقات فعلی و اعتبار دادن … ادامه خواندن دوره LPIC1 ، بزرگترین و شناخته شده ترین گواهینامه لینوکس جهان