آنچه باید درباره دوره LPIC 2 بدانید

دوره LPIC2  ، دوره مهندسی لینوکس دوره LPIC2 ،گواهینامه دوم LPI است که در برنامه صدور گواهینامه حرفه ای چند سطحی LPI است. دانشجویان پس از اتمام این دوره، توانایی اشتغال در زمینه مدیریت شبکه های مخلوطی کوچک و متوسط ​​را خواهند داشت. دانشجو برای شرکت در دورهLPIC2  و دریافت گواهینامه، باید دورهLPIC2  را گذرانده … ادامه خواندن آنچه باید درباره دوره LPIC 2 بدانید