دوره VMWare Horizon View

مدرس دوره : احسان قاسم خانی

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

هزینه دوره : ۹۵۰.۰۰۰ تومان

آدرس : سایت ۱

مدت دوره : ۳۰ ساعت

زمان کلاس : جمعه ها ساعت ۱۰ تا ۱۴

شماره پشتیبان : ۸۸۹۲۶۳۹۳

توضیحات دوره

دوره VMWare Horizon View

یکی از انواع مجازی سازی، مجازی سازی سطح دسکتاپ است. شرکت VMWare، مجازی سازی سطح دسکتاپ را در محصول Horizon View خود ارائه کرده است. در سال ۲۰۱۶، شرکت VMWare  نسخه ۷ این نرم افزار را برای مجازی سازی دسکتاپ یا VDI ارائه کرد، که در این نسخه قابلیت های کاربردی در حوزه Cloud و Mobile ارائه نموده است. این دوره مجازی سازی، یکی از کاربردی ترین دوره های مجازی سازی شرکت VMWare است. علاقمند دوره های مجازی سازی، می توانند پس از گذراندن دوره پایه مجازی سازی VCP، این دوره مجازی سازی را بگذرانند.
بخوانید :

پیش نیاز دوره

VMWare VCP

مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مجازی سازی

سرفصل دوره

سرفصل دوره VMWare Horizon View ۴۵ ساعت
عناوین مطالب ساعت
مقدمه (پیش نیازهای راه اندازی، سناریوی اولیه، نصب و تنظیمات Active Directory  و HOST، تنظیمات مربوط به DNS، تنظیمات مربوط به وی سنتر سرور، تنظیمات مربوط به کانکشن سرور و SQL Server، تنظیمات .. iscsi Target و NFS) ۶
نمای کلی از شبکه با VDI VMware Horizon (تنظیمات View connection server، معرفی سیستم Virtual GPU شتاب دهنده های گرافیکی مجازی، ایجاد سخت افزار برای سطح سازمانی، مشخصات منابع مورد نیاز برای Presentation و بررسی حداکثرهای مورد نیاز، Connection Server Licensing، نصب و راه اندازی View agent، ایجاد Template و ساخت VMهای متعدد از روی آن)  

۵

تنظیمات سمت کاربر (نسبت دادن کاربر و گروه (Entitle) کردن به Pool ساخته شده، روش های متصل شدن به VMها، استفاده از Horizon view Client 3.5.0، اتصال به ماشین مجازی (دسکتاپ) توسط HTML web Access) ۵
ساخت انواع Pool (ساختAutomated Pool ، Link Cloning، Recompose & Data disk، نصب Composer Server، Deploy link clones، Refresh Link Clones، Recomposing & Rebalancing، راه اندازی RDS Server) ۴
تنظیمات پیشرفته درHorizon  (نصب و راه اندازی Horizon Workspace، پیکربندی OVA & OVF از Workspace در بستر هایپروایزور ESXI، بررسی ساختار سازمانی VDI به همراه Workspace، نصب و ارتباط Workspace Server و Connection Server، اضافه کردن Thin app ها درون Workspace server)  

۵

اضافه کردن Security Server به Horizon (نصب و راه اندازی Security Server، راه اندازی (CA) Certificate Server) ۳
آشنایی با VMware Mirage (Centralized Virtual Desktop یا CVD، Single image، ساختار VMware Mirage، راه اندازی VMware Mirage، اضافه کردن Driver های مورد نیاز، File portal نرم افزار اشتراک فایل) ۲
فهرست