سمینارها

سمینارهای گروه CIB

با توجه به رشد سریع علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، یکی از اهداف گروه سیب، برگزاری سمینار های آموزشی بر اساس نیاز، به منظور توسعه و ترویج علوم مربوط به فناوری های نوین است. این سمینارها توسط اساتید و پژوهشگران با تجربه حوزه صنعت و دانشگاه برگزار می شود.

از مهمترین سمینارهای  برگزار شده تاکنون می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بررسی زمینه های شغلی بازار کار رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

موضوع: سمینار بررسی زمینه های شغلی بازار کار رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تاریخ برگزاری: 97/02/22 محل برگزاری: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی سخنرانان: شهاب صفائی، محمدعلی عظیمی، افشین عباسپور، مرتضی زاهدی، صباالسادات بزرگی

مقدمه ای بر اینترنت اشیا و داده های حجیم

موضوع: سمینار مقدمه ای بر اینترنت اشیاء و داده های حجیم تاریخ برگزاری: 96/09/26 (هفته پژوهش) محل برگزاری: دانشکده فنی شهید شمسی پور سخنرانان: محمدعلی عظیمی، شهاب صفائی

فهرست