همایش ها

برگزاری همایش ها، یکی دیگر از اهداف گروه سیب، است، که در حوزه های مختلف علمی و کاربردی با گردهمایی جمعی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه و افراد متخصص در صنعت توسط گروه سیب برگزار می گردد.
از مهمترین همایش های  برگزار شده تاکنون می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • موضوع: بررسی معماری و کاربردهای فناوری های رایانش ابری، اینترنت اشیاء و داده های حجیم
    • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۲/۲۵
    • محل برگزاری: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
    • سخنرانان: احسان قاسم خانی، محمدعلی عظیمی و شهاب صفائی
فهرست