مقالات مرتبط با اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یکی از هیجان انگیزترین و قابل لمس ترین فناوری های دنیای امروز است که اولین و مهمترین خواسته بشر که داشتن آسایش و راحتی است را تامین می کند.

قصد داریم در این بخش مقالات حوزه اینترنت اشیاء به منظور آشنایی بیشتر همراهان گروه سیب ارایه نماییم.

مفهوم اینترنت اشیاء و آینده تکنولوژی

معماری اینترنت اشیاء

مقالات مرتبط با رایانش ابری

رایانش ابری به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات در زیر ساخت شبکه های ارتباطی و ارایه سرویس ها مطرح شده است.

در این قسمت قصد داریم مقالاتی با عنوان رایانش ابری مطرح نماییم.

فهرست