آموزش مفاهیم داده کاوی

مدرس دوره : 

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ 

هزینه دوره : ۴۰۰.۰۰۰ تومان

آدرس :

مدت دوره : ۲۰ ساعت

زمان کلاس : سه شنبه ۱۰ الی ۱۴

شماره پشتیبان : ۸۸۹۲۶۳۹۳

توضیحات دوره

دوره مفاهیم داده کاوی

آشنایی با مفاهیم تحلیل داده با استفاده از الگوریتم ها و روشهای داده کاوی

پیش نیاز دوره

مفاهیم پایگاه داده

مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های تحلیل داده و علم داده.

سرفصل دوره

سرفصل دوره مفاهیم داده کاوی ۲۰ ساعت
عناوین مطالب ساعت
مفاهیم اولیه ۲
مروری بر Pattern Discovery ۲
دسته بندی روشهای داده کاوی ۲
مفهوم Clustering و الگوریتم­های آن ۲
مفهوم Classification و الگوریتم­های آن ۴
مفهوم Association Rules و الگوریتم­های آن ۴
رگرسیون ۴
فهرست