دوره مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL

مدرس دوره : علی قادری

تاریخ شروع : ۹۸/۰۵/۱۰

هزینه دوره : ۴۵۰.۰۰۰ تومان

آدرس : سایت ۱

مدت دوره : ۲۴ ساعت

زمان کلاس : یکشنبه ۱۰ الی ۱۴

شماره پشتیبان : ۸۸۹۲۶۳۹۳

توضیحات دوره

دوره ITIL

پیش نیاز دوره

آشنایی با مفاهیم مدیریت فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های فناوری اطلاعات.

سرفصل دوره

سرفصل دوره ITIL ۲۴ ساعت
عناوین مطالب ساعت
مقدمه (شمایی از سطوح ITIL، The Royal Chao Phraya Hotel، بررسی موردی) ۲
معرفی سرویسها (موضوعات پوشش داده شده در یک طرح، معرفی بهترین سناریوها در یک حوزه عمومی، ITIL یک طرح مناسب، محتوای سرویس، محتوای مدیریتی سرویس، فرآیندها و وظایف، مدل RACI، نقش ها و مسئولیتها، ) ۳
چرخه مربوط به سرویسها (بررسی استراتژی سرویسها، بررسی طراحی سرویسها، بررسی سیر تحول سرویسها، بررسی اداره کردن یک سرویس، بررسی شرایط بهبود در سرویسها) ۳
بررسی استراتژی سرویسها (چرخه حیات استراتژی سرویسها، بررسی محتوایی استراتژی سرویسها، اصل و مدلهای استراتژی سرویسها) ۲
بررسی طراحی سرویسها (چرخه حیات طراحی سرویسها، بررسی محتوایی طراحی سرویسها، اصل و مدلهای طراحی سرویسها، فرآیندها در طراحی سرویس) ۳
بررسی سیر تحول سرویسها (چرخه حیات سیر تحول سرویسها، مدیریت تغییرات، مدیریت سرویسها و پیکربندی، مدیریت گسترش و پخش، نقشه سیر تحول و پشتیبانی، مدیریت دانش) ۲
بررسی اداره کردن یک سرویس (چرخه حیات، Event Management، Incident Management، Request Fulfilment، Problem Management، Access Management) ۳
بررسی شرایط بهبود در سرویسها (چرخه حیات CSI، بررسی محتوایی CSI، اصل و مدلهای CSI، فرآیند بهبود ۷ مرحله ای) ۳
بررسی معماری و تکنولوژی (کنترل و هدایت سرویس ها، مهارتهای مدیریت سرویس، بررسی یک Framework) ۳
فهرست