دوره مفاهیم مدیریت دانش

مدرس دوره : 

تاریخ شروع : ۹۸/۰۵/۱۰

هزینه دوره : ۳۵۰.۰۰۰ تومان

آدرس : سایت ۱

مدت دوره : ۲۴ ساعت

زمان کلاس : سه شنبه ۹ الی ۱۲

شماره پشتیبان : ۸۸۹۲۶۳۹۳

توضیحات دوره

دوره مفاهیم مدیریت دانش

پیش نیاز دوره

آشنایی با مفاهیم مدیریت فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های فناوری اطلاعات.

سرفصل دوره

سرفصل دوره مفاهیم مدیریت دانش (KM) ۲۴ ساعت
عناوین مطالب ساعت
بخش اول: تعریف مدیریت دانش    ۸
مفهوم و تعریف مدیریت دانش
چرا دانش باید مدیریت شود ؟
چالش‌های مدیریت دانش
نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد
ماهیت دانش سازمانی
فرایند مدیریت دانش
مؤلفه‌های مدیریت دانش
فرهنگ در مدیریت دانش
عناصر مدیریت دانش
مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی)
وامل موفقیت مدیریت دانش
عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش
مدل‌های مدیریت دانش
اقتصاد دانشی چیست ؟
اهداف مدیریت دانش
تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات
انواع پروژه های مدیریت دانش
عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش
۷ گام برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان
بخش دوم: مدیریت دانش در کسب و کارهای الکترونیکی و مدیریت روابط مشتری    ۳
بخش سوم: مدیریت دانش و توسعه خوشه های صنعتی    ۳
مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری
بخش چهارم: مدیریت دانش و سرمایه های انسانی    ۴
نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش
بخش پنجم: مدیریت دانش کاربردها و چالش‌ها    ۶
نقش مدیریت دانش در سازمانهای مجازی
فرآیند اجرایی مدیریت دانش در سازمان ها
اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد در سازمان
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
مدیریت دانش درارتباط با مشتری
فهرست