نشست اینترنت اشیاء

جلسات این سلسله نشست ها، بصورت ماهانه از شهریورماه سال ۱۳۹۶ شروع  و بصورت مداوم تاکنون در حال برگزاری است.

یکی از اهداف اصلی گروه سیب، مطالعه و پژوهش بر روی ۳ حوزه فناوری های رایانش ابری، اینترنت اشیاء و داده های حجیم و در اختیار قرار دادن نتایج مطالعه و پژوهش ها ی انجام شده در قالب سلسله نشست ها است.

در این بخش نشست های برگزار شده در زمینه اینترنت اشیاء توسط آموزشگاه سیب جهت مشاهده و بازدید قرار گرفته است . شما میتوانید فایل های مربوط به هر نشست را دانلود نمایید .

نشست
 • جلسه اول:
  • موضوع: مقدمه ای بر اینترنت اشیاء و داده های حجیم
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۶/۱۳
  • سخنران: محمدعلی عظیمی
  • سخنران: شهاب صفائی
 • جلسه چهارم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۰/۰۴
  • سخنرانان:
   • شهاب صفائی (مرور مباحث جلسه سوم)
   • زهرا کوهنورد
   • محمدعلی عظیمی
 • جلسه هفتم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۱/۱۹
  • سخنران: محمدعلی عظیمی
 • جلسه دهم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
   • بررسی لایه ۲ از IWF در معماری اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۶/۱۹
  • سخنرانان:
   • شهاب صفائی (مرور مباحث جلسه نهم)
   • زهرا کوهنورد
   • محمدعلی عظیمی
جلسه دهم
 • جلسه سیزدهم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
   • بررسی لایه ارتباطات در معماری اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۹/۲۶
  • سخنران:
   • محمدعلی عظیمی
گروه آموزشی و پژوهشی سیب
 • جلسه شانزدهم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
   • بررسی مسائل مربوز به مسیریابی در اینترنت اشیاء
   • بررسی پروتکل RPL در مسیریابی اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۲/۰۹
  • سخنران:
   • محمدعلی عظیمی
پیام صفائی

جلسه نوزدهم:

 • موضوع: اینترنت اشیاء
  • مسیریابی در اینترنت اشیاء
 • تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۶/۱۱
 • سخنران:
  • محمدعلی عظیمی
  • زهرا کوهنورد
فهرست