آشنایی با سکوهای پردازشی توزیع شده داده های جریانی در محیط کلان داده

همین حالا ثبت نام کنید

آشنایی با سکوهای پردازشی توزیع شده داده های جریانی در محیط کلان داده

سمینار
چهارمین رویداد IEEE Skills Up شاخه IEEE دانشکده فنی شمسی پور و شاخه IEEE دانشگاه تربیت مدرس با همکاری گروه آموزشی و پژوهشی سیب
  • موضوع:  آشنایی با سکوهای پردازشی توزیع شده داده های جریانی در محیط کلان داده
    •  مفاهیم داده های جریانی
    • معرفی سکوهای پردازشی توزیع شده داده های جریانی
    • پیاده سازی عملی Spark Streaming و Kafka
  • زمان برگزاری: ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس 
  • سخنران: شهاب صفائی پژوهشگر و مدرس کلان داده
نوشتهٔ پیشین
زبان برنامه نویسی Ruby چیست؟
نوشتهٔ بعدی
آیا زبان برنامه نویسی Rust بهترین زبان برنامه نویسی است؟

مطالب مرتبط

فهرست