نشست داده های حجیم | BIG DATA

جلسات این سلسله نشست ها، بصورت ماهانه از شهریورماه سال ۱۳۹۶ شروع  و بصورت مداوم تاکنون در حال برگزاری است.

یکی از اهداف اصلی گروه سیب، مطالعه و پژوهش بر روی ۳ حوزه فناوری های رایانش ابری، اینترنت اشیاء وداده های حجیم و در اختیار قرار دادن نتایج مطالعه و پژوهش ها ی انجام شده در قالب سلسله نشست ها است.

در این بخش نشست های برگزار شده در زمینه اینترنت اشیاء توسط آموزشگاه سیب جهت مشاهده و بازدید قرار گرفته است . شما میتوانید فایل های مربوط به هر نشست را دانلود نمایید .

نشست
 • جلسه اول:
  • موضوع: مقدمه ای بر اینترنت اشیاء و داده های حجیم
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۶/۱۳
  • سخنران: محمدعلی عظیمی
  • سخنران: شهاب صفائی
 • جلسه سوم:
  • موضوع: مقدمه ای بر داده های حجیم
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۸/۲۲
  • سخنرانان:
   • فاطمه ملکان (مرور مباحث جلسه دوم)
   • شهاب صفائی
 • جلسه ششم:
  • موضوع: داده های حجیم
   • بررسی معماری فایل سیستم HDFS
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۲/۰۷
  • سخنرانان:
   • فاطمه ملکان (مرور مباحث جلسه ششم)
   • شهاب صفائی
 • جلسه نهم:
  • موضوع: داده های حجیم
   • مقدمه ای بر بانکهای اطلاعاتی NoSQL
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۵/۱۰
  • سخنرانان:
   • فاطمه ملکان (مرور مباحث جلسه هشتم)
   • شهاب صفائی
   • مرتضی زاهدی انارکی
 • جلسه دوازدهم:
  • موضوع: داده های حجیم
   • بررسی ساختار بانک های اطلاعاتی NoSQL
   • مقایسه ابزارهای بانک های اطلاعاتی NoSQL
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۸/۲۲
  • سخنرانان:
   • شهاب صفائی
   • مرتضی زاهدی انارکی
بانک های اطلاعاتی NoSQL
 • جلسه پانزدهم:
  • موضوع: کلان داده ها
   • معرفی چارچوب های پردازشی کلان داده ها
   • معرفی مدل های برنامه نویسی کلان داده ها
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۱۲/۲۰
  • سخنران:
   • شهاب صفائی
شهاب صفائی

موضوع: کلان داده ها

معرفی و آشنایی با معماری پلتفرم Apache Hadoop

نحوه برنامه نویسی با مدل Map/Reduce در Apache Hadoop

تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۱۴

سخنران:

شهاب صفائی

فهرست