محتوای آموزشی کلاس های دانشگاهی استاد عظیمی در این صفحه قرار میگیرد.

درس قرار دادهای ارتباطی امن

فصل اول 

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

نمونه تمرینات درس قراردادهای ارتباطی امن

کتاب امنیت شبکه های سیار و بی سیم جهت انجام پروژه

مقالات جهت انجام پروژه

درس نفوذگری شبکه

کتاب CEHv9

کتاب CEHv10

نمونه تمرینات درس نفوذگری

کتاب CISSP بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم

درس شبکه های بی سیم

اسلاید های کتاب استالینگ

اسلاید های فصل ارتباطات سیار 

تمرینات درس شبکه های بی سیم

یادآوری دستورات SQL

دانلود اسلاید ها

درس شبکه های کامپیوتری (فیلم کلاس در اینجا قرار دارد.)

 جزوه فصل اول                                تمرین فصل اول

جزوه فصل دوم                              تمرین فصل دوم

جزوه فصل سوم                           تمرین فصل سوم

جزوه لایه شبکه                          تمرین فصل لایه شبکه

درس امنیت شبکه (فیلم کلاس در اینجا قرار دارد)

اسلاید فصل مقدمه       تمرین فصل مقدمه

اسلاید فصل رمزنگاری بخش اول        اسلاید فصل رمزنگاری بخش دوم     تمرین فصل رمزنگاری۱      ۲    

اسلاید فصل فایروال          تمرین فصل فایروال

درس امنیت سیستم ها و شبکه ها

اسلاید فصل مقدمه       تمرین فصل مقدمه 

اسلاید فصل بدافزار

اسلاید بات نت

اسلاید هانی پات

درس طراحی الگوریتم ها (فیلم کلاس در اینجا قرار دارد.)

فصل اول: پیچیدگی محاسباتی

فصل دوم: تقسیم و غلبه

فصل سوم: حریصانه

فصل چهارم: برنامه ریزی پویا

فصل پنجم: گراف

فصل ششم: مرتب سازی

دروس سوییچینگ و مسیریابی، طراحی زیرساخت شبکه در مقطع کارشناسی (فیلم کلاس در اینجا قرار دارد)
دروس سوییچینگ در شبکه های محلی، پیکربندی مسیریاب در مقطع کاردانی(فیلم کلاس در اینجا قرار دارد)
دوره CCNA

کتاب CCNA 200-301 جلد اول

کتاب CCNA 200-301 جلد دوم

فهرست